Su Kullanımı

Dünyanın %70´inin (1,4 milyar km3) sularla kaplı olmasına rağmen toplam suyun %2,5´i (35 milyon km3) kullanılabilir nitelikteki tatlı sulardır. Bunlardan ise sadece Yüzey ve Atmosferde bulunan suları kullanabilmekteyiz. Artan dünya nüfusu suyun önemini bu noktada daha da arttırmaktadır. Günümüzde 2 milyar kişinin temiz suya erişimi hali hazırda bulunmamaktadır. Önümüzdeki 30 yılın içinde su sıkıntısı olan ülkelerin sayısı 6 kat artacaktır.

Yaşam için vazgeçilmez olan suyun temini için 120 ülkede 11 bin tesis tuzlu sudan içilebilir nitelikteki tatlı suya çevirim yapmaktadır. Tuzlu sudan tatlı su elde etmek bir çözüm gibi görünsede gerek maliyet gerekse bunun yeni sorunlara yol açacağı varsayımı nedeniyle mevcut suyun korunumu daha önemli bir hal almaktadır. Sorumluğumuzun farkında olarak, kontrolümüzün bulunduğu tüm alanlarda üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getirdik.

Yerel ölçekte su kullanımı bu büyük karbon ayak izinin sebebi. Buradaki önceliğimiz yenilikler ve tüketici kampanyaları geliştirerek, diğer kişilerle birlikte çalışarak; düşük gelir sahibi şehirli tüketicilerin su ihtiyaçlarını karşılayacak daha geniş çözümler belirlemek.