Atık ve Ambalaj

ENDEKS KİMYA, temiz suya ulaşmayı aynen , Uluslararası İnsanlık Bildirgesinde olduğu gibi insanlar için en temel haklardan biri olarak görür, ENDEKS KİMYA, tüm ürünlerini, doğayı gerek üretim sürecinde, gerekse ürünün kullanımından sonra ortaya çıkan atıklarla kırletmeyen, tüketici sağlığına zarar vermeyen, temizlik maddlerine ulaşmayıda, tüm insanlar için en temel hak olduğu düşüncesiyle üretir. KALYON`u kullanırken, insan ve doğa için "kirlenmeden ve kirletmeden" rahatlığını yaşayacak ve yarınlarımıza temiz bir dünya bırakmaya sizlerde katkı sunmuş olacaksınız.

Üretim sürecinde kullandığımız tüm sarf malzemeler ile birlikte, ürün ambalajlarımızın çevreyle dost ürünler olmasına özen gösteriyoruz.

Ülkemizde kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağ atıkları gelişi güzel bertaraf edilerek hem sularımız hem de yer altı sularımız kirletilmektedir. Bu atıklar değerli birer maddedir. Geri kazanıldığı zaman çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Böylece çevreye verebileceği zarar minimize edilebilir.

Yılda yaklaşık olarak 350.000.000 kg. civarında oluşan kullanılmış bitkisel ve hayvansal atık yağlar kanalizasyona dökülmeyip geri kazanılması ile yılda 350.000.000 kg. biodizel ve 35.000.000 kg. gliserin ve 3.500.000 kg. sabun üretilerek ekonomiğe katkı sağlanır.

Kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların geri kazanılması ile evsel atık sular % 25 oranında daha az kirlenmiş olur. İçinde bulunduğumuz tüm organizasyonlarda sorumluluğumuzun farkında olarak faaliyetlerimizi devam ettirdiğimizi bildirmek isteriz.