Kalite Politikası

Endeks Kimya, ürün ve üretim faaliyetlerinde, sürdürülebilir gelişme ilkesi çerçevesinde yalın ve proaktif, çevre ve enerji yönetim sistemleri uygulamayı ve geliştirmeyi amaçlar.
 
Bu amaçla;                                
Her türlü atık bertaraf işlemini bir doğal kaynak kaybı olarak algılar ve kirliliği kaynağında önleyecek yöntemleri geliştirir. Enerji verimli süreçlerin tasarımı, ürün ve hizmetlerin temini ile enerji performansını sürekli iyileştirir. Amaç ve hedefleri periyodik olarak gözden geçirmek ve bunlara ulaşmak için yeterli bilgi, uzman ve ekonomik kaynakların teminini sağlar.

Daha az çevresel etkiye sahip ve daha fazla geri dönüşümlü malzeme kullanarak ticari faaliyetlerini sürdürür. Faaliyetlerini sürdürürken insalara, içinde bulunduğu organizasyonlara ve çevreye karşı saygılı ve dürüst bir kalite anlayışı benimser.